Co nabízíme

Vyřízení dotace programu Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III.

Cena [Kč]
Z vlastních zdrojů 15 000 – 25 000
Z dotačního programu Nízkouhlíkové technologie Akumulace energie – Výzva III. 35 000

Předpoklady pro schválení dotace

Z vaší strany
Vytvoření kvalitního podnikatelského záměru, který splňuje podmínky výzvy – viz. náš konkrétní příklad:

Příloha č. 1 – Rozvaha a výkaz zisků a ztráty_2015.pdf

Příloha č. 8 – Formulář finanční analýzy final zam 4856.xlsx

Z naší strany
Zpracování a podání žádosti o dotace do zavedeného sytému žádostí o dotace (MS2014+)

Finanční výkazy posledních 2 let s požadovanými daty

Podnikatelský záměr a přílohy – viz. náš konkrétní příklad:

Příloha č. 2 – Studie proveditelnosti.pdf

Prodej, instalace a servis nabíjecích stanic

Cena [Kč]
Etrel G6 140 000
QC20 CCS + CHAdeMO 464 000
QC45 CCS + CHAdeMO + AC 22kW 585 000
 Ceny jsou uvedeny bez DPH a instalace

Prodej, instalace a servis bateriových systémů pro akumulaci elektrické energie

Cena [Kč]
SaveBox HOME 4,5 kWh 183 000
SaveBox HOME 7,5 kWh 228 000
SaveBox Small 9 kWh 313 000
SaveBox Medium 24 kWh 794 000
Save Box Large 60 kWh 2 190 000
 Ceny jsou uvedeny bez DPH a instalace