TESLA Megapack

Tesla Megapack je robustní škálovatelné řešení pro velké firmy a podniky o instalovaném výkonu minimálně 1 MW, jenž mohou čerpat dotační pobídky z Modernizačního fondu během let 2021 až 2027.

Tesla Megapack lze využít pro standardní funkce typu :

 • Akumulace přebytků z Fotovoltaické elektrárny.
 • Peak Shaving funkci pro dodržení nasmlouvaného 1/4 hodinového maxima.
 • Snížení měsíční a roční rezervované kapacity (RK).
 • Tarifní optimalizaci, nabíjení baterie (odběr) z nízkého tarifu a vybíjení baterie (dodávka) ve vysokém tarifu.
 • Backup funkci pro úplnou eliminaci krátkých a mnoha hodinových výpadků elektrické energie.

Návratnost takové investice i s dotačními pobídkami se však stále pohybuje v České Republice v řádu 7 – 10 let dle velikosti podniku, a to samozřejmě ekonomický ředitel nerad slyší, protože chce návratnost do 5 let. Zlepšení návratnosti investice do Tesla Megapacku se už ale brzy dočkáme díky možnosti využití této baterie i na regulačním trhu v ČR. Regulační trh má v energetice obrovský technický význam, protože zajišťuje rovnováhu v přenosové soustavě. A velký ekonomický význam nastává pro majitelé Tesla Megapacků v tom, že se mohou stát účastníky tohoto regulačního trhu. Na regulačním trhu je nabídka za 1 kWh (dodanou či odebranou) mnohem vyšší než na silovém trhu. Celkově se pohybuje roční obchodování na regulačním trhu v řádu 5 – 7 mld Kč v objemu 10 – 15 GWh. Návratnost investice do Tesla Megapacku se pak v ČR zkrátí ze 7 – 10 let podobně jako v Hornsdale v Jižní Austrálii, na 3 – 5 let: Link

Technických podmínek, nutných k účasti bateriového řešení na regulačním trhu je mnoho. Základní podmínkou je minimální rozsah 1 MW, Agregační blok, BSAE. V PPDS terminologii to znamená (pravidla pro připojení do distribuční soustavy), že výrobní modul B2 s minimálním dispozičním výkonem od 1 MW musí splňovat požadavky RfG, kterými jsou schopnost poskytovat data v reálném čase, jako například činný výkon, jalový výkon, diagramový bod VM, potvrzení příjmu zadané hodnoty (P/Q/U), signál o působení ochran a další funkce, které jsou dostupné díky Tesla Megapack vestavěným protokolům Modbus TCP/DNP3/Rest API. Dále je nutné mít podepsanou smlouvu s agregátorem flexibility o využívání velkokapacitní baterie na regulačním trhu.

Agregátor flexibility funguje jako virtuální elektrárna, která sdružuje výrobce a spotřebitele elektřiny a na základě shromážděných dat a matematických modelů řídí jejich výrobu a spotřebu. Prvním zaregistrovaným agregátorem flexibility v ČR je od března 2021 společnost Nano Energies : Link

Díky novele energetického zákona v ČR, platné od 1. 1. 2021, se mohou agregátoři flexibility účastnit obchodování na regulačním trhu. Do budoucna můžeme počítat s tím, že těchto agregátoru flexibility jako účastníků regulačního trhu bude v ČR přibývat, a to především z řad stávajích dodavatelů elektřiny. Link

Pokud vás produkt Tesla Megapack zaujal a plánujete v příštích 7 letech investici do velkokapacitní baterie ve vašem malém/středním/velkém podniku s využitím čerpání dotací z Modernizačního fondu během let 2021 až 2027, neváhejte nás oslovit pro sjednání nezávazné schůzky.

Chci sjednat nezávaznou schůzku

  Název společnosti nebo Vaše jméno (vyžadováno)

  Kontakt (vyžadováno)

  Váš zpráva